คุณสามารถเข้าเมืองไทยได้กี่ครั้งต่อปีโดยไม่ต้องขอวีซ่า

เข้าประเทศไทย

หากคุณเดินทางมาประเทศไทยและทิ้งไว้ปีละหลายครั้งคุณอาจสงสัยว่าคุณสามารถเดินทางเข้าประเทศนี้ได้กี่ครั้งต่อปีโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ในท้ายที่สุดต้องขอบคุณกฎหมายวีซ่าใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาผู้คนถูกส่งออกนอกประเทศไทยและจากสนามบินไทยเพราะพวกเขาใช้เวลานานเกินไปในประเทศไทยหรือไม่มีวีซ่าที่เหมาะสมในหนังสือเดินทางของพวกเขา

ดังนั้นกี่ครั้งต่อปีที่คุณสามารถเข้าเมืองไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า? หรือความสามารถในการเข้าประเทศของคุณจะขึ้นอยู่กับอย่างอื่น?

การเข้าประเทศไทยโดยไม่มีวีซ่าหมายถึงอะไร

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของการเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ซึ่งหมายความว่าเดินทางมาถึงประเทศที่ไม่มีวีซ่านักท่องเที่ยว, วีซ่าธุรกิจ, วีซ่าการศึกษาหรือวีซ่าประเภทอื่นใดที่ประทับตราไว้ในหนังสือเดินทางแล้ว

ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับตราประทับวัน 30 เมื่อคุณมาถึงที่สนามบินไทยหรือข้ามชายแดนไทย ตราประทับที่อนุญาตให้คุณพำนักในประเทศไทยได้นานถึง 30 วันก่อนออกเดินทาง ตราประทับที่ออกให้เฉพาะกับพลเมืองของบางประเทศ

คุณสามารถเข้าเมืองไทยได้กี่ครั้งต่อปีโดยไม่ต้องขอวีซ่า

กฎหมายที่กำหนดจำนวนครั้งต่อปีที่คุณสามารถเข้าเมืองไทยตามกฎการเข้าเมืองใหม่ไม่มีอยู่จริง มีกฎหมายอีกสองข้อที่คุณต้องให้ความสนใจแทน

  1. คุณสามารถเข้าประเทศผ่านชายแดนที่ดินปีละสองครั้งโดยไม่ต้องขอวีซ่า หากคุณได้เข้าประเทศมาแล้วสองครั้งก่อนสิ้นงวด 12 เดือนมีโอกาสมากที่สุดที่คุณจะถูกปฏิเสธหากคุณพยายามทำเช่นนี้เป็นครั้งที่สาม อย่างไรก็ตามคุณสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยการเดินทางด้วยเครื่องบินบินได้หลายครั้งตามที่คุณต้องการ

2 คุณสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 182 ต่อปีโดยไม่ต้องใช้วีซ่าที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้คุณพำนักได้นานขึ้น ในความเป็นจริงกฎหมายปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศกี่ครั้งต่อปี แต่จะพิจารณาจากจำนวนวันที่คุณพักเมื่อคุณทำ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถเข้าสู่ประเทศไทยได้ปีละหลายครั้งตามที่คุณต้องการโดยไม่ต้องขอวีซ่าหากคุณทำสิ่งนี้ผ่านสนามบินและคุณไม่ได้พักวัน 182 หรือนานกว่านั้นในช่วงเดือน 12

ข้อกำหนดอื่น ๆ

มีข้อกำหนดอื่น ๆ ที่คุณควรพิจารณาเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า

  1. คุณต้องมีตั๋วเดินทางกลับที่ถูกต้องสำหรับช่วงเวลา 30 วันนี้

2 คุณต้องมี 20 000 เงินบาทหรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ ในกรณีส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับใบแจ้งยอดธนาคาร

  1. หลักฐานการอยู่อาศัย

คุณอาจจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ แต่ถ้าคุณถูกถามและคุณไม่ได้ติดต่อกับพวกเขามีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะถูกส่งกลับ

วีซ่าประเทศไทย

คุณต้องการวีซ่าก่อนเดินทางมาประเทศไทยหรือไม่?

หากคุณเดินทางครั้งแรกในประเทศในช่วงเดือน 12 ที่ผ่านมาและวางแผนที่จะอยู่ในระดับ 30 วันหรือน้อยกว่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องสมัครวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่น

หากคุณเคยไปประเทศมากกว่าหนึ่งครั้งหรือสองครั้งในปีที่ผ่านมาคุณควรสมัครวีซ่าท่องเที่ยวในกรณีที่ดีกว่า ดังนั้นคุณมีโอกาสน้อยที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเมืองและมีโอกาสน้อยที่จะถูกส่งกลับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าไทยเยี่ยมชมเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศไทย

ส่งคำตอบ

Avatar