คุณสามารถจองทัวร์ทางโทรศัพท์: + 66 61 991 20 52 (Viber คือแอปอะไร)
SAN YANT ในวัดป่า + เยี่ยมชมพระที่สะอาด (โดยการนัดหมาย แต่มีแนวโน้มมากที่สุดทุกวัน)

ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับวัดป่า:

วัดโบราณ มีครูและผู้ติดตามของพวกเขา หัวหน้าจามนัมเป็นอาจารย์ของรอยสักมหัศจรรย์แห่ง Ajanov หลายชั่วอายุคน
พิธีกรรมของการใช้รอยสักวิเศษที่เกิดขึ้นในเวที 2 (Ajahn และ Monk พูด)
ข้อเสนอที่จำเป็นสำหรับพิธีกรรม รวมอยู่ในราคา
ในวัดแขกทุกคนจะได้รับอาหาร ทานอาหารกลางวัน มีผลไม้อยู่เสมอ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง:
เป็นเอกเทศ: 3500
จากคน 2: 2500
จาก 3 และอื่น ๆ : 2300