สาธารณรัฐเช็ก

สาธารณรัฐเช็ก

วันหยุดในสาธารณรัฐเช็กในเดือนสิงหาคม

สาธารณรัฐเช็กตั้งอยู่ในภาคกลางของยุโรปมีพรมแดนติดกับโปแลนด์เยอรมนีออสเตรียและสโลวาเกีย ประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเล ...
ขึ้น