Капитан парома

Путешествие на пароме в Тайланде
Плаванье на острова
Погрузка на паром в Тайланде
ru Русский
X