Pob gwlad

Bang Pa-In Palace: disgrifiad, llun, sut i gael

Cafodd y cyfadeilad palas mawreddog hwn, sy'n cynnwys nifer o adeiladau, ei greu yn yr ail ganrif ar bymtheg gan y brenin Gwlad Thai, Prasat Tong, a dyma'r haf preswylfa frenhinol ers ...
Novosibirsk Gwlad Thai

Sut i brynu taith boeth Novosibirsk - Gwlad Thai

Gwlad Thai yw gwlad lle mae twristiaid Rwsia yn draddodiadol yn hoffi ymlacio, oherwydd mae teithwyr, haul a phobl groesawgar bron bob amser yn croesawu teithwyr ledled y flwyddyn, ...

Teithio i Wlad Thai

Pori

Fferyllfeydd yng Ngwlad Thai - y gellir eu prynu

Yn ogystal â ledled y byd, mae gwerthu meddyginiaethau yng Ngwlad Thai o dan reolaeth y wladwriaeth. FDA - Gweinyddu Bwyd a Chyffuriau Gwlad Thai ...

Cambodia